Investor Gold Otwarty - najdłużej działający polski fundusz skoncentrowany na inwestycjach w metale szlachetne

Złoto od kilku tysięcy lat utrzymuje realną wartość majątku, szczególnie w dobie wszelkich kryzysów. Jest to jego podstawowa funkcja ekonomiczna. Dlaczego tak się dzieje? Złoto jest jedynym rodzajem inwestycji, która nie ma ryzyka niewypłacalności czy bankructwa. Jest walutą akceptowaną na każdym kontynencie, w każdym kraju, w każdych warunkach. Maciej KołodziejczykZarządzający Funduszem Złota

Dlaczego warto mieć złoto w swoim portfelu

Przechowywanie wartości

Przechowywanie wartości

Podaż złota jest ograniczona. Nie można jej zwiększyć na życzenie, jak dzieje się to w przypadku dodruku pieniądza. Z tego względu kruszec w dłuższym terminie uważany jest za jedną z najlepszych metod  zabezpieczenia wartości przed inflacją lub dewaluacją.

Bezpieczna przystań

Bezpieczna przystań

W czasie znaczących zawirowań na rynkach finansowych złoto zwykle zyskuje na wartości. Jest też jedynym z niewielu rodzajów inwestycji, która nie ma ryzyka niewypłacalności czy bankructwa. Z tego powodu kruszec traktowany jest jako „bezpieczna przystań” dla inwestorów.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Zmiany kursu złota nie są powiązane ze zmianami cen innych klas aktywów. Z tego powodu kruszec uważany jest za ważny element dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Mimo, że cena złota może być zmienna w krótkim okresie, to kruszec zawsze utrzymywał swoją wartość w długim terminie.

Ważny element systemu walutowego

Ważny element systemu walutowego

Złoto już ponad 2700 lat temu było podstawą systemów monetarnych. Również obecnie złoto stanowi  znaczną część rezerw walutowych wielu krajów (w tym większości najbardziej rozwiniętych), a w ostatnich latach banki centralne skupowały około 20% rocznego wydobycia kruszcu.

Rosnący popyt

Rosnący popyt

Historycznie najwięcej złota kupowane jest w celach inwestycyjnych i jubilerskich. W ostatnich dekadach wzrasta jednak rola złota w zastosowaniach przemysłowych: m.in. w elektronice i medycynie.

Stopy zwrotu z wybranych aktywów: obligacje, akcje, surowce.

Bony - rentowność polskich 52-tyg bonów skarbowych o terminie zapadalności na koniec danego roku;
Bony USA - rentowność krótkoterminowych bonów skarbowych rządu USA;
WIG20 - akcje polskie;
S&P500 - akcje amerykańskie;
Złoto - gold spot (XAUUSD);
Miedź, Ropa - kontrakty futures.
Bony - rentowność polskich 52-tyg bonów skarbowych o terminie zapadalności na koniec danego roku; Bony USA - rentowność krótkoterminowych bonów skarbowych rządu USA; WIG20 - akcje polskie; S&P500 - akcje amerykańskie; Złoto - gold spot (XAUUSD); Miedź, Ropa - kontrakty futures.

Roczne stopy zwrotu złota w zależności od poziomu realnych stóp proc. 10-letnich obligacji USA (lata 1970-2016)

Roczne stopy zwrotu złota w zależności od poziomu realnych stóp proc. 10-letnich obligacji USA (lata 1970-2014)

Złoto opłaca się trzymać w portfelu, gdy realne stopy procentowe są niskie, a inne bezpieczne aktywa (np. obligacje czy lokaty bankowe) nie dają perspektyw wysokich zysków. Takim okresem były lata 70-te XX wieku oraz obecny okres od 2001 roku.

Obecny poziom realnych stóp procentowych (1,3%) sugeruje oczekiwaną  roczną stopę zwrotu złota na poziomie ok. 9%. Jest to średni roczny wynik złota dla stóp proc. obligacji USA w przedziale 0%-2% liczony dla okresu 1970-2016.

Realna stopa procentowa w USA to rentowność 10-letnich obligacji USA pomniejszona o inflację.

źródło: Bloomberg, obliczenia własneWykorzystaj zalety najstarszej inwestycji świata

INVESTOR GOLD OTWARTY

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu złota? Investor Gold Otwarty realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR GOLD OTWARTY

Raporty o rynku złota

Chcesz dowiedzieć się więcej jak efektywnie inwestować na rynku złota, kiedy nadchodzi rynek byka, a kiedy rynek niedźwiedzia? Zapoznaj się z bieżącymi komentarzami rynkowymi ekspertów i przekrojowymi raportami o rynku złota, które publikujemy już od kilku lat.

Czytaj komentarze