Dokumenty funduszy

Format Nazwa Data
Dokument

Tabela opłat

Dokument

Investor Niemcy - Karta funduszu

Dokument

Investor Parasol SFIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Rynnków Wschodzących, Investor Akcji Spółek Wzrostowych, Investor Ameryka Łacińska, Investor BRIC, Investor Bezpiecznego Wzrostu, Investor Gold Otwarty, Investor Dochodowy, Investor Indie i Chiny, Investor Nowych Technologii, Investor Niemcy, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Obligacji Korporacyjnych, Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus, Investor Rosja, Investor Turcja.

Dokument

Investor Niemcy - Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Dokument

Informacja uzupełniająca do Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO

Investor Akcji Rynnków Wschodzących, Investor Akcji Spółek Wzrostowych, Investor Ameryka Łacińska, Investor BRIC, Investor Bezpiecznego Wzrostu, Investor Gold Otwarty, Investor Gotówkowy, Investor Indie i Chiny, Investor Nowych Technologii, Investor Niemcy, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Obligacji Korporacyjnych, Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus, Investor Rosja, Investor Turcja.

Dokument

Investor Parasol SFIO - Prospekt Informacyjny

Investor Akcji Rynnków Wschodzących, Investor Akcji Spółek Wzrostowych, Investor Ameryka Łacińska, Investor BRIC, Investor Globalny Akcji, Investor Gold Otwarty, Investor Gotówkowy, Investor Indie i Chiny, Investor Nowych Technologii, Investor Niemcy, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Obligacji Korporacyjnych, Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus, Investor Rosja, Investor Turcja.

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Dokument

Investor Parasol SFIO - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013

Investor Agrobiznes, Investor Ameryka Łacińska, Investor BRIC, Investor Gold Otwarty, Investor Gotówkowy, Investor Indie i Chiny, Investor Infrastruktury i Informatyki, Investor Nieruchomości i Budownictwa, Investor Rosja, Investor Turcja, Investor Zmian Klimatycznych, Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących.