Materiały dla dystrybutorów

Format Nazwa Data
Dokument

PPK - Oferta Investors TFI

Dokument

PPK - Informacja o zawarciu umowy o prowadzenie PPK

Dokument

PPK - Wzór umowy o zarządzanie PPK

Dokument

PPK - Informacja o warunkach wypłaty środków z PPK dla Uczetnika 60+

Dokument

PPK - Broszura “PPK w Twojej firmie”

Dokument

Cele inwestycyjne na 2020 rok

Dokument

PPK - Dyspozycja Uczestnika PPK składana do Investor PPK SFIO

Dokument

PPK - Instruction of ECP Participant submitted to Investor PPK SFIO

Dokument

Formularz IKE interaktywny (deklaracja)

Dokument

PPK - Klauzula Informacyjna RODO Investor PPK SFIO

Dokument

PPK - Brochure “The ECP at your company”

Dokument

PPK - Declaration of intent by an ECP Participant submitted to the employing entity

Dokument

PPK - Oświadczenie woli Uczestnika PPK składane do podmiotu zatrudniającego

Dokument

PPK - Declaration to opt out of making ECP contributions

Dokument

PPK - Form requesting an ECP account for an individual aged 55+

Dokument

PPK - Deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

Dokument

PPK - Wniosek o prowadzenie PPK dla osoby w wieku 55+

Dokument

Formularz 1 interaktywny (zlecenia) Investors TFI

Dokument

Cele inwestycyjne na 2019 rok - aktualizacja

Dokument

Formularz zmiany danych Investor Online (klienci indywidualni małoletni)