Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Jest jedną z pierwszych niezależnych firm zarządzających funduszami w Polsce.

Inwestorzy

Inwestorzy

Zaufało nam ponad 150 tys. klientów, którzy powierzyli nam w zarządzanie 9,4 mld zł aktywów. W gronie naszych inwestorów są klienci indywidualni, instytucje finansowe i niefinansowe.

Co oferujemy

Co oferujemy

Kompleksowe rozwiązania inwestycyjne dopasowane do potrzeb współczesnych inwestorów, którzy efektywnie dywersyfikują portfele. Dążymy do dostarczania satysfakcjonujących wyników uczestnikom funduszy w średnim i długim terminie.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Zarządzamy ponad 30 funduszami i subfunduszami publicznie dostępnymi o strategiach klasycznych i strategiach typu absolute return. Ponadto zarządzamy funduszami prywatnymi przeznaczonymi dla wąskiej grupy Inwestorów.

Produkty wielofunduszowe

Produkty wielofunduszowe

Prowadzimy programy oparte o własne fundusze, w formie Indywidualnych Kont Emerytalnych, programów systematycznego oszczędzania oraz pracowniczych programów emerytalnych.

Historia firmy

Historia firmy

Investors TFI działa od 2005 roku. W 2011 roku dokonana została integracja z DWS Polska TFI, która zarządzała funduszami od 1998 roku.

Dane rejestrowe

Dane rejestrowe

Investors TFI S.A. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy. KRS 0000227685 | REGON 140027134 | NIP 1070001525. Kapitał zakładowy jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi 7 257 190 zł.